Även barnen har kommit och provat sina krafter i smedjan under några tillfällen och evenemang. 

På järnåldersugnen nära smedjan får gäster grädda sina själv bakade bröd t.ex på Lantdagen.

Smedjan

Smedjan har fått nytt tak och städats. De katalogiserade föremålen har försetts med etiketter. Från sommaren 2011 har smedjan varit i bruk t.ex. under Lantdagen och rönt stort intresse. Smederna har hatt det hett om öronen, då många besökare har velat prova sina krafter.