I mitten av 1950-talet började läraren Helge Holm insamla gamla föremål från bygden. Han fick lov att använda den tomma drängstugan på prästgårdens område för ändamålet. Därmed var det första fröet sått till museiverksamheten. På 60-talet blev utrymmen renoverade för museibruk. Föreningen registrerades officiellt 1975, då också katalogiseringen av föremålen inleddes.

En målsättning för museet är att skapa en hemkänsla för våra besökare och därigenom samhörighet mellan gångna och nu levande generationer. Vi hoppas att alla skall trivas och önskar givande stunder i museets hägn!

Styrelsen