Lanthandeln

Lanthandeln i loftbyggnadens södra del är inredningen från J.L. Söderlunds gamla lanthandel, som på 1920-talet flyttades från Taklax till en bondgård i Norra byn i Korsnäs.

J.L. Söderlunds son David donerade år 1979 butiksinredningen jämte gamla osålda varor från krigstiden, även ännu äldre varor finns med.