Korsnäsbygden 1, "Längs glömda stigar mot nutid", utgiven 2011; 10€

 

 Korsnäsbygden 2,   "Forntid, nutid, framtid", utgiven 2012; 10€

 

Korsnäsbygden 3, "Igår, idag, i morgon", utgiven 2013; 10€

 

Korsnäsbygden 1–3

Utgivna av Korsnäs Hembygdsförening r.f. 2011 - 2013.

 

Korsnäsbygden 1 - Längs glömda stigar mot nutid

 

Innehåll

Förord

Karl-Johan Rusks vandring genom Norra Byn i Korsnäs.

Folkhögskolan Breidablicks 8:e lärokurs i Korsnäs kyrkoby 1915-1916.

Kattvals och tvåstigare. Så minns jag Korsnäsgården.

Ängsladan på Lillgrund.

Från mjölkbod till fiskarhus.

Byggartjälgar.

Farmors vind.

Strandvägen.

Att leva i fredens zon.

När lammsteken sprang till skogs.

Fallbacken. En gång i tiden på en gårdsgrupp i Molpe.

Alma Fransman, barndomsminnen.

På villovägar i Alaska. Tävlingsberättelse. En finlandssvensk berättar.

Molpe skolas elevtidningar 1932.

Bondsonen, som blev doktor i medicin och kirurgi i USA.

Den gamla byskolan.

Kvarnens dag i Harrström.

Hembygdsfesten i Taklax populär storsamling.

Kotona Korsnäsissa.

Verksamhet 2010.

 

Förord

Korsnäs Hembygdsförening har fått tillgång till Karl-Johan Rusks minnesanteckningar över bebyggelsen i Korsnäs Kyrkobys norra del före storskiftet. Detta innebär att både norra och södra byns bebyggelse nu finns dokumenterad. En arbetsgrupp inom hembygdsföreningen har med lätt hand redigerat Karl-Johans text. Dialektord är som känt svåra att skriva och har därför helt och hållet bibehållits i den form textförfattaren använt. Under arbetets gång föddes tanken att kontakta andra som hade intressanta upplevelser och hågkomster, antingen egna eller sådant som de hört berättas. Historier som fallit i glömska men vore värda att återberättas. Detta har resulterat i artiklar om händelser från 20-talet till nutid, både personliga och tidigare dokumenterade.

Fotomaterialet kommer delvis från Hembygdsföreningens egna samlingar och från privatpersoner.

Vi tackar Ulla Rusk och Sven Rusk, som tillställt oss Karl-Johan Rusks anteckningar samt alla andra som bidragit med texter. Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden och Korsnäs Kommun; Biblioteks, kultur o fritidssektionen som stött oss ekonomiskt.

 

Korsnäs den 20 juni 2011

Helena Höglund-Rusk, Bjarne Hofman, Inga-Britt Mannfolk

 

Korsnäsbygden 2 - Forntid, nutid, framtid

 

Innehåll

Korsnäs kapellförsamling - kyrka

Kyrkojubileum i Korsnäs 1931

Prästgårdsmuseet i Korsnäs

Södra byns bebyggelse 1927-30

Bovägen

Korsnäs bys landområden - och dess tillväxt genom landhöjningen

Jordbruket och lantmannagillesverksamheten

Smedbacken

Till Korsnäsbor i fjärran land

Bastuns roll förr och nu

Venla Grönstrand har koppat folk i över fyrtio år

Aurora Berg - den tappra, glada barnmorskan

"Peli-Ville" minns roliga tider

Viola - Vasa läns första kvinnliga taxikusk

Bland amatörfiskare i Korsnäs

Kekkonen hos fiskare i Korsnäs och Bergö

"Päronlandet"

Dubbelspänd trål på Norrskär och Molpe

Vindpiskade minnen

Vem var Ströms-Kaal?

Vasabrevet

Nya Korsnäsgården

Planer för utveckling av Korsnäs gruvområde

Utdrag ur verksamhet 2011 - Korsnäs Hembygdsförening

 

Förord

Syftet med vår skriftserie är att göra lokalhistorien lättgänglig för både unga och gamla. I Korsnäsbygden 2 ger hembygdsföreningen en historisk återblick över Korsnäs församling och dess präster, bakgrunden till Korsnäs-namnet och tillblivelsen av en självständig församling och kommun. Huvudsaklig källa är Wasa Postens Korsnäsnummer åren 1927 och 1931 där bl.a. artiklar av K.V. Åkerblom och prosten Sigurd Öhrnberg är införda.

I övrigt har olika tidningars reportage utgjort underlag för presentation av företagspionjärer, eldsjälar och kloka gummor. Bebyggelsen i Södra Kyrkbyn före storskiftet har förtydligats genom en förteckning och karta över gårdarna och deras ägare. Bebyggelsen finns som miniatyr. Bovägen, en del av Södra byn, har nu också dokumenterats. I en artikel i Vasabladet 1935 redogörs för utvecklingen i Kyrkbyn efter storskiftet. Bakgrunden till namnet Smedbacken i Taklax har klarlagts.
Att fisket har haft stor betydelse för utveckling i kommunen framgår av både kärva och humoristiska berättelser. Planer på Gruvmuseum och ny Byagård är satsningar i nutid.

Vi tackar till Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden och Korsnäs kommun; biblioteks, kultur, och fritidssektionen för ekonomiskt bidrag.

 

Korsnäs Hembygdsförening 2012

Helena Höglund-Rusk, Bjarne Hofman, Inga-Britt Mannfolk

 

Korsnäsbygden 3 - Igår, idag, i morgon

 

Innehåll

Korsungarna

Forntida öby

Kommunreformen

Hembygdskunskap ger identitet

Korsnäs kyrkoby + gamla områdesnamn, karta

Gamla namn på stenar och fiskeplatser, karta

Granskog

Kronbacken

Edsvik

Hagi - en gårdsgrupp i Taklax

Sjudarlada

Arvid Häggström

Barnaårens jular

Julia Holtis minnen

Nationalhjälpen

Mathaföreningen 1908-2007

Isvandring

Hembygdsföreningen

Framtidsboken

Ett skepp kommer lastat med aktiviteter

Föreningsmässan 2013

 

Förord

Igår, idag, i morgon är en överblick av livet i en kustby med början i den forntida öbyn på Orrmoan fram till ordkonstelevernas framtidsvisioner. I olika tidningsreportage har minnesgoda berättare delgett sina upplevelser för lokala skribenter. Hembygdsföreningens klippböcker har varit rika källor att ösa ur då vi önskat ge bild av gårdagen, dess mödor och glädjeämnen. Dagboksanteckningar har utgjort underlag för livshistoria. Gamla benämningar på platser både till lands och till sjöss har dokumenterats och kartlagts. Enskilda byagrupper har beskrivits av dagens bosättare. Utdrag ur ordkonstgruppens Framtidsbok for symbolisera framtiden tillsammans med pågående projekt.

Vi tackar alla som medverkat med både skriftliga och muntliga berättelser, fotografier och kartor. Tack till Svenska Österbottens Kulturfond, Svens-Österbottniska Samfundet, Olof och Siri Granholms stiftelse samt Korsnäs kommun; biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för ekonomiskt bidrag.

 

Korsnäs Hembygdsförening 2013

Helena Höglund-Rusk, Bjarne Hofman, Inga-Britt Mannfolk