Färdig på säljakt, en jägare förevigad av en konstnär.

För säljakten på vintertid behövdes stora mängder av matvaror t.ex. 12 kg smör och 60 bröd, samt 15 kg rökt kött eller fläsk för en person. I bilden en fälbytta från 1798.

 

 

Säljakten

Säljakten har av hävd varit ett betydande näringsfång i våra kusttrakter, så också i Korsnäs, vilket bl.a. kommunens vapen - två korslagda vekare - vittnar om.

På storstugans vind finns en utställning, som i ord och bild berättar om säljakten och dess strapatser. Vårvintersäljakten, fälan, kunde försiggå i 12-15 veckor och det var en ansenlig utrustning som behövdes för att hålla säljaktslaget med mat och kläder för så lång tid. Utställningen beskriver detta och inrymmer dessutom lodbössor, redskap och verktyg nödvändiga för jakten.

En vackert snidad fälbytta från 1798 är ett av de äldsta föremålen här. Själva sälen saknas inte heller.