Museet

Museiområdet

Museiområdet omfattar idag den s.k. landbondstugan (f.d. drängstugan under prästgården), smedjan, väderkvarnen, utställningar i loftsbyggnaden samt spannmålslånemagasinet beläget över vägen. Det vackra gårdstunet fungerar som festplats och plats för hantverksdemonstrationer och lekar. Prästgårdsmuseet som ramar in södra kanten av tunet verkar som en egen förening.