Spannmålslånemagasinet

Spannmålslånemagasinet, som tidigare hade en viktig funktion i bysamhället, uppfördes 1825 – 26. År 1991 överläts byggnaden genom Jordbruksstyrelsens beslut till hembygdsmuseet. Magasinet är byggt i tre våningar och där finns t.ex. gamla jordbruksredskap och fordon utställda. Det har fungerat också som försäljnings- och utställningsutrymmen för lokalt hantverk.