Korsnäströjor förr och nu

 

Gretel Dahlberg
Utgiven av Korsnäs Hembygdsförening r.f. 1987
64 sidor

ISBN: 951-99832-4-4

 

Korsnäströjan har under de senaste åren upplevt en renässans. Den unika kombinationen av mönstervirkning och stickning har väckt stort intresse både bland textilforskare och handarbetsintresserade. I föreliggande skrift har amatörforskare Gretel Dahlberg efter grundliga förstudier dokumenterat Korsnäströjans historia. Hon redogör för hur mönstren spridits och ger många fängslande fakta kring den lokala stickkonstens utveckling. En detaljerad beskrivning av hur en Korsnäströja tillverkas ingår. Skriften är också rikt illustrerad.

Korsnäs hembygsförening är glad över att kunna ge ut denna skrift som ger många nya infallsvinklar på en konst som är en vardaglig men väsentlig beståndsdel av vår kultur.

Korsnäs Hembygdsförening r.f.

 

 

Innehåll

Förord

1 Ett hantverk med tradition

2 Tröjornas ursprung och spridning

     2.1 Bouppteckningsuppgifter

     2.2 Tröjor i museer

3 Stickerskor och mästare

4 Material och färgning

5 Stickade och virkade plagg

6 Stickade tröjor med virkade bårder

     6.1 Färger

     6.2 Benämning av olika mönsterbårder

     6.3 Arbetsredskap i äldre tider

7 Teknik och arbetsbeskrivning

8 Källor

Bilagor: Avskrifter av bouppteckningar

 

 

Utdrag ur förordet

Som liten flicka fick jag följa med min mor på besök till våra släktingar. Vintertid färdades vi med sparkkälke, och jag minns väl hur jag satt där på kälken med kardor och ullknyte i famnen. Det var vanligt att kvinnorna samlades för att arbeta tillsammans och för att utbyta tankar. Ett villkor för att jag skulle få följa med var att jag lovade sitta stilla och uppföra mig väl.

Det var intressant att få vara med och lyssna till det som sades, i synnerhet när samtalet kom in på äldre tider. Det var vid sådana tillfällen jag hörde talas om de granna "krokatröjorna". De bidrog till att väcka mitt intresse för handarbete. När Österbottens museum långt senare på 1970-talet ordnade en utställning i Vasa, där den så kallade korsnäströjan ingick, fick jag impulsen att närmare forska kring min hembygds tröjor. Jag ville veta mera om de tröjor min farmors mor tillverkade i Töjby. Tekniken hade hon hämtat med sig från byn Granskog på 1860-talet. Jag började samla alla överkomliga uppgifter om tröjorna, jag intervjuade äldre Korsnäsbor, sökte fram material ur museer, i privata hem och i bouppteckningar.

Under se senaste åren har allmänhetens intresse för korsnäströjan vuxit. Jag har därför funnit det angeläget att offentliggöra de uppgifter jag fått fram om tröjans historia och tillverkning. Materialet är till övervägande sådant, som tidigare inte publicerats.

 

Vasa i februari 1987.

Gretel Dahlberg