Miniatyrmodell av Korsnäs

Hösten1988 inleddes vid Malax-Korsnäs medborgarinstitut en kurs i hembygdsinventering med målsättningen att tillverka en miniatyrmodell av en del av kyrkbyn. Efter flitiga studier, intervjuer och rannsakning av egna minnen samt ett oändligt antal arbetstimmar stod modellen klar våren 1992.  Modellen föreställer den tätast bebyggda delen av kyrkbyn, som den såg ut före storskiftet 1930.