Fasta fornminnen i Korsnäs

 

Malax-Korsnäs medborgarinstitut

Amatör-arkeologikursen i Korsnäs


Utgiven av:
Korsnäs Hembygdsförening r.f.
Arkeologigruppen
1986
52 sidor
ISBN: 951-99802-0-2

 

Innehåll

 

Förord: Ole Storsved

Inventering: Pekka Honkanen

Visst har Korsnäs en forntid: Helge Wikars

Fångst- och fiskeläget Orrmoarna: Joel och Verna Lenlund

Hur ett fornminne försvinner: Ole Storsved

Förromerska järnåldersboplatser i Korsnäs: Tapio Seger

Stenföremålen från Kamb: Ole Storsved, Karin Rosendahl

Arkeologi???: Mauritz Båskman

Undersökningsgrävningarna av Hinjärv-träsks brämvall: Aino Kejonen

Hinjärvträsk vallarna: Verner Brännäs, Runar Ahlholm

Sägner och fakta om Korsnäs: Helge Wikars

Strandvägen – Kungsvägen: Gunnel Sandén

Slutord: Malax-Korsnäs Medborgarinstitut, Deltagarna i arkeologikursen

Arkeologisk kronologi och strandförskjutning: Marja Miettinen, Ari Siiriäinen