Korsnäs fornhistoria

Gammaldags lekar och ringdanser på gårdstunet.

Stenbrytaren och hans hustru av Toivo Kultti

"Här bröt de mark röjde väg för oss. Tacksamt minns efterkommande led deras gärning."

Under åren

Korsnäs fornhistoria 

År 1983 hölls den första kursen i amatörarkeologi i Korsnäs. Den ledde sedan till inventeringar och utgrävningar på Trofastback och Orrmoan under forskaren från Museiverket. Intressana fynd gjordes på båda platserna och i den av hembygdsföreningen utgivna boken ”Fasta fornminnen i Korsnäs” redovisas detta arbete.

Miniatyrmodell av kyrkbyn 

Hösten 1988 inleddes vid Malax-Korsnäs medborgarinstitutet en kurs i hembygdsinventering med målsättningen att tillverka en miniatyrmodell av en del av kyrkbyn. Efter flitiga studier, intervjuer och rannsakning av egna minnen samt ett oändligt antal arbetstimmar stod modellen klar våren 1992. Arbetsgruppen överlämnade den till Korsnäs bibliotek, där den står idag och kan beses under bibliotekets öppethållningstider. Modellen föreställer den tätast bebyggda delen av kyrkbyn, som den såg ut före storskiftet 1930.

Fester och andra evenemang 

Sedan början av 1970-talet har hembygdsfesten firats i sommaren som ett ”gästbod” med program och matservering ute på gårdstunet i de stora björkarnas skugga (som är borta nu, bara en ståtlig stubbe som en minnestecken stor kvar.) Ofta har festen haft ett teema med anslutning till Korsnäsbygdens historia och seder och bruk i tiden.
Lite senare arrangerades Majleken, som gav tillfälle för skolbarnen att lära sig lekar och ringdanser som var vanliga i gamla tiders Korsnäs.
Hantverksdemonstrationer. Om höstarna har skolorna under en dag besökt museet och barnen har fått tillfälle att bekanta sig med olika sidor av gamla tiders självhushåll, t.ex. hur man kärnade smör och tillredde ost. Andra aktiviteter har varit att klippa får, att karda och spinna ull. Korgtillverkning, pjäxsömnad och näverslöjd har också stått på det uppskattade programmet.

Bronsstaty i kommunens parkområde 

Ett stenkast från museiområdet i kommunens parkområde står minnesmärket ”Stenbrytaren och hans hustru”, en bronsstaty av Toivo Kultti. Initiativet till detta minne över gångna generationers hårda arbete med den karga jorden kom från hembygdsföreningen, som i bygden insamlade medel till projektet. Minnesmärket avtäcktes i samband med hembygdsfesten sommaren 1984.

Inte möjligt utan frivilliga insatser 

Hembygdsföreningens verksamhet och olika aktiviteter och initiativ vore omöjliga utan frivilliga insatser av engagerade ortsbor, som varit villiga att offra tid och kraft på talkoarbeten och alla de otaliga göromål, som är nödvändiga för att upprätthålla en verksam av det här slaget.

(Ur broschyren "Korsnäs Hembygdsmuseum")