Styrelsen 2024

Ordinarie:

Christina Mannfolk, ordf.

Mona Wester

Marlene Rönnback

Anders Mannfolk

Astrid Smeds

Bjarne Hofman

Britta Nyfors

Maj-Lis Österroos

 

Suppleanter:

Ing-Britt Hofman

Margaretha Lindström

Hannele Sillanpää

Thea Bergström

Verksamhet

Föreningen presenterar gamla traditioner genom att ordna och vara med i tillfällen och evenemang. Satsningen på aktiviteter för barn är fortsättningsvis huvudinriktningen inom Hembygdsföreningen.

 

Aktiviteter under året:

I juni: Hantverksdagen - Det händer med små händer

I juli: Med i Korsnäsveckan - program på museiområdet

I augusti: Med på Lantdagen - lantliga göromål på gårdstunet

I augusti: Berättarkväll - program för hela familjen

I november/december: Lilla jul - julgröt, julförsäljning, julbocken

(Under alla dessa tillfällen öppna dagar i museet.)