Talko

Sommaren 2005 tog Korsnäs Hembygdförening initiativ till att göra byaskyltar för kyrkbyn. Uppsättningen av skyltarna gjordes på talko.

Hembygdsföreningens verksamhet och olika aktiviteter och initiativ vore omöjliga utan frivilliga insatser av engagerade ortsbor, som varit villiga att offra tid och kraft på talkoarbeten och alla olika göromål, som är nödvändiga för att upprätthålla en verksamhet av det här slaget.