Årets kulturbärare
I Korsnäs 2012:
Verna och Joel Lenlund

Klicka på bilden

---------------------------------

Korsnäsbygden 2, Forntid, nutid, framtid

Utgiven på sommaren 2012

---------------------------------

Så här planteras potatis i krukan. Barnen fick ta hem sin egen kruka med potatis.

 

Musikanter på Berättarkvällen 2012.

Hembygdsföreningen - sommaren 2012

 

Verna och Joel Lenlund Årets kulturbärare 2012

Årets kulturbärare blev paret Verna och Joel Lenlund. Det strävsamma paret har varit med om att starta upp Korsnäs bygdeförening 1964 och sedan dess har hembygdsområdet varit deras andra hem. Utmärkelsen var en glad överraskning för dem bägge. Joel lyfte i sitt tacktal fram kvinnorna, som genom åren varit de driftiga i föreningen.
- Det är kvinnorna i Korsnäs, som bär upp hembygdsföreningen. Själv fungerar jag mest som hantlangare. Men så klart ställer karlarna i bygden upp på talko alltid när det behövs.
Förutom hederstiteln erhöll paret ett fotografi taget av Tuija Warén, vilket symboliskt avbildar två sammanslingrande träd på en stenig strand i världsarvsskärgården.

(Text: KorsnäsNytt 5/2012)

 

Sommaraktiviteter 2012

Guide under sex sommarveckor från 26.6. – 5.8. har varit Sharon Blomqvist. Besökarna har varit rätt många och Sharon har klarat uppgiften bra. Att museets öppethållning borde förlängas både i början och i slutet av sommaren framgår av de många ”extra” besök, som antecknats i gästboken detta år. Redan i april hade vi en stor grupp svensklärare på besök. Detta var en intressant erfarenhet i synnerhet då vi uppmanades att prata vår kärnfulla dialekt. Hur mycket de förstod kan ifrågasättas.

 

Internationella gäster

Ann-Mari Häggman med gäster från Helsingfors med anknytning till Museiverket visade sin uppskattning av hur våra samlingar var utställda. Jämställhetsseminariet med deltagare från Spanien, Belgien, Turkiet och Tjeckien skev uppskattande kommentarer tror vi. Det var bara de engelska vi kunde tolka. Ann-sofi Backgren var ledare för gruppen så vi får be henne tyda resten. Korsnäsbor med utländska gäster visar också gärna Hembygdsmuseet.
En solig eftermiddag samlades personalen och boende på Lärknäs på museets gårdstun för att njuta av den gammaldags miljön och styrka sig med kaffe och kakor. Efter kaffet förflyttade man sig in i museet för att bekanta sig med den gamla inredningen, som många av dem delvis hade upplevt. Av frågor och kommentarer att döma fick många en nostalgitripp in i barndomen och ungdomen.

 

Hantverksdagen och Korsnäsveckan

Av de planerade aktiviteterna utgör ju Hantverksdagen ”Det händer med små händer” starten på sommarverksamheten. Järnåldersugnen verkar vara det intressantaste objektet för deltagarnas intresse. Det bakas och gräddas och när de dessutom får nykärnat smör på brödet njuter alla i stora drag. Potatisplantering stod också på programmet, men hur resultatet blev är för närvarande inte känt. Förutom praktiska aktiviteter underhöll Stadsmusikanterna från Bremen och den klingande grodan.
I Korsnäsveckans digra program bidrog hembygdsföreningen med visor framförda av Sofi och Victor.

 

Bygdeforskning

Gretel och Martin Dahlberg, ivriga bygdeforskare, överlämnade till hembygdsföreningen hela sin forskning om Korsnäströjan och andra textilier samt forskningen om brudklädsel och dokumenterat i skriften Brud i skrud.

 

Prästgårdsmuseet uppvaktades

Prästgårdsmuseet uppaktades med tre rabattrosor vid jubileet 30.6. Det utlovade aktivitetsprogrammet regnade bort men Hembygdsmuseet var öppet för intresserade besökare.

 

Joel och Verna Lenlund - Årets kulturbärare på Lantdagen

Lantdagen blev som vanligt en publikrik tillställning. Till den goda stämningen bidrog för hembygdsföreningens del den glada nyheten att Joel och Verna Lenlund blev Årets kulturbärare. Lantdagsbesökarna fick prova på att baka bröd och grädda. Den som ville fick prova på att tröska med slaga eller behandla lin med framställda redskap. Smedjan var öppet liksom museet. Stickgruppen fick rycka in ett par gånger för att visa ”trehandstickningen”. En dam påstod att hon kommit från Åland enbart för att få se hur den går till. En grupp Stockholmsdamer hade tur då de sedan festen var över hann komma med sin begäran om en demonstration förrän stickarna hade hunnit försvinna.

 

Berättarkvällen

Berättarkvällen med Iris Sjöberg och Korsnäsmusikanterna Henry Nyståhl och Sven-Erik Bernas var sommarens sista program. Rönnskärsarkipelagen var temat för kvällen. Efter detta blir det uppehåll i verksamheten fram till Lillajul då det bjuds på sedvanligt program.

 

Korsnäsbygden 3

Vad som är nu viktigt för föreningen är planeringen av Korsnäsbygden 3. Arbetsgruppen önskar att kommuninvånare, som har information om gångna tider och som de vill berätta skriver ner dem eller låter oss få ta del av dem muntligt eller skriftligt. Vi kommer också att försöka klarlägga gammal bosättning i bl.a. Kronbacken, Edsvik, Bjurbäck och Taklax med alla backar och gårdgrupper och behöver entusiastiska amatörforskare som medhjälpare. Ta kontakt med någon medlem i hembygdsföreningens styrelse eller undertecknad.

 

Inga-Britt Mannfolk