Projekt

 

SKYL - Vårt kulturarv

Målsättningen för projektet var att väcka kommuninvånarnas intresse för museiområdet och göra det mer lättillgängligt för alla samt bevara de byggnader, som finns på området.

 

GRUVPROJEKTET -  ”Gruvlikt”

Syftet var att utveckla sådan verksamhet, som ger information om lokalhistoria; att göra gruvområdet till ett informationscenter över gruvverksamheten i Korsnäs.

Syftet var också att förmedla lokalt kulturarv och lokalhistoria på ett nytt och underhållande sätt, med hjälp av multimedia.