Gruvprojektet "Gruvlikt"

Projektid: 01.10.2006 – 31.12.2007
Projektägare: Korsnäs Hembygdsförening r.f.

Syfte och behov

Korsnäs Hembygdsförening r.f. har under de senaste åren strävat till att utveckla sådan verksamhet, som ger information om lokalhistoria. Hembygdsföreningen har för avsikt att utvidga verksamheten att även omfatta gruvområdet, och göra det till ett informationscenter över gruvverksamheten i Korsnäs.

Som grund för projektet ligger naturpedagog Vesa Heinonens och geolog Tapani Tervos utställningsplaner för Korsnäs gruvmuseum och geolog Peter Edéns rapport om Geobotnia projektet. Samtidigt strävar vi till att förbereda områdets anslutning till en Geopark och till en del av Unescos världsarv. Vi vill göra museet intressant för hela EU. Med detta museiprojekt vill vi skapa ett livskraftigt museum i vår kommun där landskapet och kulturen skapar en god grund för boende, aktiviteter och även utkomst.

Syftet är att förmedla lokalt kulturarv och lokalhistoria på ett nytt och underhållande sätt, med hjälp av multimedia. Eftersom museet i första hand skall göras intressant för skolklasser finns ett stort behov av att information skall kunna visas på datorer, DVD och widescreen. Behov i unga människors liv idag är också att själva känna sig delaktiga genom att t.ex kunna söka mera information, ställa frågor via datorn, göra enkla experiment samt att få använda alla sina sinnen. Denna första del i förverkligandet av Korsnäs Gruvmuseum genom att göra en visuell utställning och ett multimediapaket är bara början i en process som kommer att sträcka sig över flera år. Eftersom gruvan hade sin storhetstid under 60-talet måste man sträva till att inredningar och annat material senare skall anknyta till den tidsperioden.

Målsättning

1. VIRTUELLT MUSEIBESÖK
Innehåll: Det virtuella museibesöket görs som en 3D-lösning innan själva utställningen förverkligas.
På det sättet kan man testa och ”provköra” den planerade utställningen genom att styra ”kameran” via mus (eller tangentbord) igenom utrymmet som man önskar. Ett förnämligt sätt att både presentera projektet och testa interiören, innan man börjar bygga den slutliga utställningen.

2. MULTIMEDIAPAKET – Gruvkarlens berättelse
Innehåll: En ”gruvkarl” kontaktas från historikgruppen – en autentisk person – intervjuas och inspelas på digitalvideo. Gruvkarlen berättar om gemenskapen de hade i arbetet, miljön, malmbrytningen, anrikningen, produktionen och produktionspausen etc. Lämpliga bilder, fakta och basmaterial samlas ihop. Detta kan förverkligas som en dialog mellan utställningsbesökaren och gruvkarlen. Besökaren ställer (färdiga) frågor och får svar av gruvkarlen. Allt i realtid. Som stöd för hans berättelse kan gammalt, autentiskt bild– och ljudmaterial, men också nya bilder, grafer och 3D-animation användas.
T.ex vissa processer i malmbrytningen kunde göras förenklade och begripliga med hjälp av 3D-animation. Innehållet i berättelsen kunde göras på tre språk; svenska, finska och engelska. Gruvkarlens berättelse om den spelas in på svenska kunde i videoform vara textad till finska och engelska. Skräddarsydda ljudeffekter och musik skall också ingå i detta multimediapaket för att uppnå önskad dramatik och spänning. En av fördelarna med multimedia är att innehållet kan bearbetas och uppdateras flexibelt. Det kan bearbetas för att användas i t.ex portabla datorer för mäss- och mötesbruk men också för internet och display- och printmedia. Lagrat på CD-R eller DVD är materialet lätthanterligt. Korsnäs Gruvmuseum ”Gruvlikt” bör också i ett tidigt skede få en ”visuell identitet”, detta skulle ju vara i form av en fungerande och tilltalande grafisk profil och logotype.

Kategori: Nyheter
Utställningsplan
för Korsnäs Gruvmuseum
Ladda ner KorsnGTK.sve.doc