Kaivoshanke ”Gruvlikt”

Hankeaika: 01.10.2006 – 31.12.2007
Hankkeen haltija: Korsnäs Hembygdsförening r.f.

Päämäärä ja tarve
Korsnäs Hembygdsförening r.f. (Korsnäsin kotiseutuyhdistys) on viime vuosina pyrkinyt kehittämään toimintaa, joka antaa tietoa paikallishistoriasta. Kotiseutuyhdistyksen tarkoitus on sisällyttää toimintaansa myös Korsnäsin kaivosalue, ja tehdä siitä informaatiokeskus, joka kertoo Korsnäsin kaivostoiminnasta.

Hanke perustuu luontokouluttaja Vesa Heinosen ja geologi Tapani Tervon Korsnäsin kaivosmuseota varten tekemiin näyttelysuunnitelmiin sekä geologi Peter Edénin Geobotniahankkeen (Geobotniaprojektet) raporttiin. Samalla pyrimme valmistelemaan alueen yhdistymistä Geologiseksi puistoksi (Geopark) ja osaksi Unescon maailmanperintöä. Haluamme tehdä museosta kohteen, joka kiinnostaa koko EU:ta. Haluamme luoda hankkeella elinvoimaisen museon kuntaamme, jonka maisema ja kulttuuri ovat hyvä pohja asumiselle, monipuoliselle toiminnalle ja ansioillekin.

Päämäärä on välittää paikallista kulttuuriperintöä ja paikallishistoriaa uudella viihdyttävällä tavalla, multimedian avulla. Koska museon ykköskohderyhmä ovat koululuokat, pitää informaation olla esitettävissä tietokoneilla, DVD:llä ja screenillä. Nykynuoret haluavat myös osallistua itse, esimerkiksi etsiä tietokoneen avulla lisää tietoa, esittää kysymyksiä, tehdä yksinkertaisia kokeiluja sekä olla kaikilla aisteilla mukana. Visuaalinen näyttely ja multimediapaketti ovat ensimmäinen vaihe Korsnäsin Kaivosmuseon toteutumisessa, ja se on vasta useita vuosia kestävän prosessin alku. Koska kaivos eli suuruutensa aikaa 60-luvulla, pitää sisustuksen sekä muiden materiaalien olla tuon aikakauden mukaisia.

Tavoitteet:

1. Virtuaalinen museovierailu
Sisältö: Virtuaalinen museovierailu toimii 3D-ratkaisuna kunnes itse näyttely toteutuu.
Sillä tavalla voidaan testata ja ”koeajaa” suunniteltu näyttely ohjaamalla ”kameraa” hiirellä (tai näppäimillä) haluttujen tilojen läpi. Erinomainen tapa sekä esitellä hanketta että testata sisätilojen toimivuutta ennen kuin lopullista näyttelyä aletaan rakentaa.

2. Multimediapaketti – Kaivosmiehen tarina
Sisältö: Tarina perustuu silloiseen ryhmään kuuluneen ”kaivosmiehen”  –  todellisen henkilön  –  tapaamiseen, hänen haastattelemiseensa ja kuvaamiseensa digitaalisesti videolle. Kaivosmies kertoo omasta työyhteisöstään, työympäristöstä, malminlouhimisesta, rikastamisesta, tuotannosta, tuotantotauosta jne. Tarinaa varten kootaan yhteen sopivia kuvia, faktaa ja tausta-aineistoa. Kerronta voidaan toteuttaa näyttelyvierailijoiden ja kaivosmiehen välisenä dialogina. Vierailijat esittävät (valmiita) kysymyksiä ja kaivosmies vastaa. Kaikki reaaliajassa. Hänen kertomustaan voidaan tukea vanhoilla, autenttisilla kuvilla – ja äänimateriaalilla, mutta myös uusilla kuvilla, piirroksilla ja 3D-animaatioilla. Esimerkiksi joitakin malminlouhintaprosesseja voisi tehdä yksinkertaisemmiksi ja helpommin käsitettäviksi 3D-animaation avulla. Tarina voidaan tehdä kolmella kielella; ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Jos kaivosmiehen tarina nauhoitetaan ruotsiksi, voisi videon tekstittää suomeksi ja englanniksi. Multimediapakettiin pitää sisällyttää myös räätälöidyt ääniefektit ja musiikki, jotta saadaan aikaan haluttu dramatiikka ja jännite. Multimedian etuja on mm. se, että sisällön muokkaaminen ja päivittäminen on joustavaa. Sisällön voi muokata esimerkiksi data-portaaleille messu- ja kokouskäyttöön sopivaksi sekä käytettäväksi internetissä tai display- ja painomediana. Kun materiaali varastoidaan CD:lle tai DVD:lle, on sitä helppo käyttää. Korsnäsin Kaivosmuseon (”Gruvlikt”) pitää jo varhaisessa vaiheessa saada oma ”visuaalinen identiteetti”, siihen tarvitaan vain toimiva ja puhutteleva graafinen profiili ja logo-tyyppi.

Luokka: Uutisia

Korsnäsin Kaivosmuseon näyttelysuunnitelma, 25.06.2007
Lataus: KorsnGTK.sve.doc