Hankkeet

 

"SKYL - Kulttuuriperintömme" -hanke

Hankeen tavoite oli kunnan asukkaiden kiinnostuksen herättäminen museoaluetta kohtaan; alueen tekeminen viihtyisemmäksi ja helppokulkuisemmaksi kaikille sekä alueen rakennusten kunnon säilymisestä huolehtiminen.

 

"Gruvlikt" -kaivoshanke

Tavoite oli kehittää edelleen toimintaa, joka antaa tietoa paikallishistoriasta; tehdä Korsnäsin kaivosalueesta informaatiokeskus, joka kertoo Korsnäsin kaivostoiminnasta 1960 - 70 -luvuilla.

(www.minecenter.hembygd.fi)