Länkar

 

Kulturturista om Hembygdsmuseet, hösten 2014:

www.kulturturista.com/korsnas-hembygdsmuseum/

www.kulturturista.com/korsnastrojan/

www.kulturturista.com/der-korsnas-pullover/

 

Finland Svenska Hembygdsförbund
www.hembygd.fi

 

Korsnäs Kommun
www.korsnas.fi

 

Bidrag och Stipendier
http://luckan.fi/

 

Svenska Kulturfonden
www.kulturfonden.fi

 

Österbottens museiportal 
www.museiportalosterbotten.fi

 

Kvarkens skärgård 
www.kvarken.fi

 

Bottniska vikens strandväg 
www.rantatie.com
facebook: www.facebook.com/Pohjanlahdenrantatie