Korsnäsbygden

 

Korsnäsbygden 3 - Igår, idag, i morgon

Kirja luo historiallisen katsauksen rannikkokylän elämään alkaen muinaiselta ajalta, jolloin nykyinen Korsnäs oli pieni merestä noussut saarikylä Orrmoanin alueella. Tuoreimmat näkymät ovat sanataideoppilaiden (Korsnäs Ordkonst) tulevaisuuden visioita.

Osa aineistosta on poimittu lehtiartikkeistä, joissa hyvämuistiset kertojat jakavat kokemuksiaan. Kotiseutuyhdistyksen leikekirjoihin ahkerasti kerätyistä artikkeleista löytyi arvokkaita entisaikojen kuvauksia ihmisten vaiheista, niin vaivalloisista kuin iloisistakin. Kirjaan on kerätty myös vanhoja paikannimiä sekä maalta että mereltä, ja ne on sijoitettu paikoilleen mukaan liitettyihin karttoihin. Tuulahduksen tulevaisuudesta tuo ote Korsnäsin sanataidepiirin Framtidbok’sta (tulevaisuuden kirja).

Korsnäs Hembygdsförening 2013
Helena Höglund-Rusk   Bjarne Hofman   Inga-Britt Mannfolk

 

 

Korsnäsbygden 2 - Forntid, nutid, framtid

Kirjasarjan tavoite on nostaa paikallinen historia esiin yhtä lailla tämän päivän nuorten kuin vanhemman polven saataville. Korsnäsbygden 2 on historiallinen katsaus Korsnäsin seurakunnan ja pappien elämään, Korsnäs-nimen alkuperään sekä itsenäisen seurakunnan ja kunnan syntyyn. Päälähteenä on käytetty Wasa Postenin Korsnäsia käsitelleitä numeroita vuosilta 1927 ja 1931, esimerkiksi K.V. Åkerblomin ja rovasti Sigurd Öhrnbergin artikkeleita. Lisäksi muista lehdistä on löytynyt kirjoituksia sen aikaisista yrittäjäpioneereista, tulisieluista sekä tietävistä ja taitavista naisista.

Eteläisen kirkonkylän asutusta ennen suurjakoa on hahmotettu taloja ja niiden omistajia kuvaavan kartan sekä piirroksen avulla. Nyt on myös Bovägen osana eteläistä kirkonkylää dokumentoitu, ja Taklaxin kylässä sijaitsevan Smedbackenin nimen taustakin on selvitetty. Vasabladetin artikkeli vuodelta 1935 kuvaa kirkonkylän kehitystä isojaon jälkeen. Kalastuksen merkitys kunnan menestykselle tulee esiin kaskuissa ja humoristisissa tarinoissa. Sijoituksia nykyaikaan ja tulevaan kuvaavat Kaivosmuseon ja uuden Kylätalon suunnitelmat.

Kiitämme taloudellisesta tuesta Svensk-Österbottniska Samfundetia, Svenska Kulturfondenia ja Korsnäsin kuntaa: kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-ajan osasto.

Korsnäs Hembygdsförening 2012
Helena Höglund-Rusk  Bjarne Hofman  Inga-Britt Mannfolk

(Vapaa suomennos/alk)